Bestilling: Vennligst kontakt meg

Hovedtrekk
Bli kjent med Maple - Et Matematisk Dataverktøy er en interaktiv elektronisk bok (e-bok).

Du vil bli kjent med
 • windowsversjonen av matematikkprogrammet Maple
 • e-boka kan kjøres på alle versjoner av Maple fra og med Maple 14
 • grunnleggende bruk av programvaren
 • grunnleggende matematiske beregninger og visualiseringer
 • programmering i Maple
 • en ekstra programpakke med prosedyrer, som i hovedsak er tilpasset pensum i matematikk for videregående skole. Alle prosdyrer og tilhørende hjelpesider er på norsk.
Ellers er
 • alle Maplekommandoer som brukes hyperlenket til kommandoenes hjelpesider, som gir deg lett tilgang til on-line hjelp.

E-boka har

 • en hyperlenket innholdsliste som gjør det enkelt å navigere seg fram til aktuelle emner
Innholdet inkluderer:
 • Maples menysystem
 • Tekstbehandling
 • Grafikk og animasjoner
 • Mye brukte beregningskommandoer
 • Trigonometri, geometri og vektorregning
 • Algebra, grenseverdier, derivasjon og integrasjon
 • Funksjonsdrøfting, tallfølger og rekker
 • Differensialligninger, statistikk og logikk
 • If-tester, løkker, prosedyrer og laging av programpakke med hjelpesider

Se fullstendig innholdsliste

Se et utvalg av eksempler

Selve programvaren Maple kan bestilles her.

Harald Pleym, april 2019

Størrelsen på E-boka (zip-fil)
 • 3.9 MB
Tekniske krav
 •  Maple 14 -  Maple 2019.
   Pris: 300 kr