Bestilling: Vennligst kontakt meg

Hovedtrekk
Bli kjent med Maple - Et Matematisk Dataverktøy er en interaktiv elektronisk bok (e-bok).

Du vil bli kjent med
 • windowsversjonen av matematikkprogrammet Maple
 • e-boka kan kjøres på alle versjoner av Maple fra og med Maple 14
 • grunnleggende bruk av programvaren
 • grunnleggende matematiske beregninger og visualiseringer
 • programmering i Maple
 • en ekstra programpakke med prosedyrer, som i hovedsak er tilpasset pensum i matematikk for videregående skole. Alle prosdyrer og tilhørende hjelpesider er på norsk.
Ellers er
 • alle Maplekommandoer som brukes hyperlenket til kommandoenes hjelpesider, som gir deg lett tilgang til on-line hjelp.

E-boka har

 • en hyperlenket innholdsliste som gjør det enkelt å navigere seg fram til aktuelle emner
Innholdet inkluderer:
 • Maples menysystem
 • Tekstbehandling
 • Grafikk og animasjoner
 • Mye brukte beregningskommandoer
 • Trigonometri, geometri og vektorregning
 • Algebra, grenseverdier, derivasjon og integrasjon
 • Funksjonsdrøfting, tallfølger og rekker
 • Differensialligninger, statistikk og logikk
 • If-tester, løkker, prosedyrer og laging av programpakke med hjelpesider

Se fullstendig innholdsliste

Se et utvalg av eksempler

Eksempel på beregning med Maple kontra GeoGebra

Selve programvaren Maple kan bestilles her.

Harald Pleym, Mars 2020

Størrelsen på E-boka (zip-fil)
 • 3.9 MB
Tekniske krav
 •  Maple 14 -  Maple 2020.
   Pris: 350 kr