Klimaet og Jordas undergang

Av Harald Pleym
 

Klimahysterikerne turer fram i kjent stil og spår verdens undergang hvert 10-ende år,
helt siden den grønne lederen av World Watch Institute, Lecster Brown, startet med sin spådom i 1989. Så ble han kopiert av Al Gore med nye 10 år.


 

Og slik har det fortsatt. Nå er det 11 år igjen av livet på kloden.

På NRK 1-debatten 7 mai 2019 ble det prediket at man skal føle skam på klimaets vegne når man flyr. Klimahysterikerne burde skamme seg over å gjøre den unge voksende generasjonen livredde med sin skremselspropaganda om at klimaet ødelegges og Jorda likeså. Det er sprøyt fra ende til annen, fra begynnelse til slutt.

Det er godt det fins en av-knapp på TVen