Klimaskeptikere og klimahysterikere
Av Harald Pleym
 

Jeg ser i nettavisen Resett at pensjonert bibliotekar og stifter av besteforeldrenes klimaaksjon Halfdan Wiik synes at redaktør Lurås hadde en tynn argumentasjon vedrørende det sterke fokus på klima under partilederdebatten før valget. I samme åndedrag påstår Wiik at klimaskeptikerne driver det kyniske spillet til den internasjonale olje-og kullkapitalen og gambler med våre barnebarns liv og helse. Det er mildt sagt sludder og tøv fra ende til annen.

Slike og lignende utsagn får meg til å minnes følgende:
I en kronikk i Dagbladet i november 1980 av nå avdøde professor Per Fugelli,  påstod han at kraftverksutbyggingen i Alta-Kautokeino ville legge Sameland åpent for depresjon, apati og andre sosiomentale herjinger. Samefolket ville dermed påføres alvorlige og varige helseskader.

Da det raste som verst høsten 1980, spådde den daværende klimasakkyndige utbyggingsmotstander og dosent Arne K. Sterten ved Norsk Byggforskningsinstitutt, Norges tekniske høgskole i Trondheim, at hele Nordkalotten ville bli som et kjøleskap etter Altautbyggingen.

Ettertiden har jo vist at både Fugellis og Stertens spådommer var stearinlys- og rødvinsfunderte hallusinasjoner. Samefolket blomstrer og er så friske som aldri før, og kjøleskapet til dosenten har vi selvfølgelig aldri sett noe til.

I 1994 presterte også professor Fugelli (bivånet av avdøde avd.overlege og psykiater Anders Evang) i innlegg i Aftenposten å påstå at med Norge som medlem av det markedsliberalistiske EU ville nordmenn får større alkoholproblemer, muskelsmerter, stress og angst. Aftenposten ga på lederplass Per Fugelli førsteprisen i skremsler og svartmaling av EU.

I 1989 påstod den grønne lederen av World Watch Institute , Lecster Brown, at vi hadde 10
år på oss for å redde verden. Vi lever fortsatt 28 år etter. Det vrimler av lignende trusler , skremsler og bekymringer for dommedag blant klimahysterikerne.

Jens Stoltenberg kritiserte statsminster Erna Solberg for at hun ikke ofret klimaproblematikken ett eneste ord i sin første nyttårstale. Vår statsminister var og er klok nok til ikke å hive seg med i hylekoret av klimahysterikere.

Å sette sin lit til at et politisk rammeverk om utslippsreduksjoner av klimagasser skal frelse verden for en eventuell ytterligere oppvarming er fåfengt. Jeg har ingen forståelse for det trussel- og skremmebildet som tegnes av klodens framtid som en følge av 2-5 grader høyere middeltemperatur i løpet av de neste 100 år. Det kan faktisk tenkes at vi kan trekke fordeler av et globalt varmere klima.

I løpet av de neste 5000 årene går vi en klart kaldere tid i møte. Drivhusgassene vil i beste fall forlenge den nåværende varme perioden med opptil noen hundre år, men så er det slutt. Om 20.000 -30.000 år vil vi være godt over halvveis mot en ny nedising av kloden, sannsynligvis om 50.000 - 60.000 år.

Hovedårsaken til nedisingen vil være endringer i innstrålingen fra sola på grunn av forandringer i Jordens elliptiske bane rundt sola, forandringer i jordaksens helning og jordaksens presesjonsbevegelse (roterer som en snurrebass).

For eventuelle interesserte henviser jeg til en mer grundig gjennomgang av klimadata og klimahysteri.

Porsgrunn 19.09.2017