Retningsdiagram og løsningskurver

Logistisk regresjonskurve

Simulering

 


 

Bestilling: Vennligst kontakt meg

Hovedtrekk
Matematikk med Maple for Videregående skole er en interaktiv elektronisk bok (e-bok).

Du vil lære hvordan programmet Maple kan brukes som et kraftfullt verktøy i matematikkfaget og dermed også i fag som anvender matematikk. Emnene som gjennomgås er:
 • Potenser og logaritmer
 • Ligninger og ulikheter
 • Trigonometri
 • Geometri
 • Vektorer og romgeometri
 • Grenseverdier og derivasjon
 • Funksjonsdrøfting
 • Integrasjon
 • Differensialligninger
 • Følger og rekker
 • Sannsynlighetsregning, statistikk og logikk

Se fullstendig innholdsliste.
Innholdslisten er hyperlenket, slik at det er enkelt å klikke seg fram til samtlige emner i listen.

Det er utarbeidet en særskilt programpakke med kommandoer (prosedyrer) som er spesielt tilpasset emnene ovenfor. Alle prosedyrene og tilhørende hjelpesider er på norsk. Alle kommandoer som brukes er hyperlenket til kommandoenes hjelpesider, som gir deg lett tilgang til on-line hjelp

Se innholdet i pakken.


Se et utvalg av eksempler fra e-boka.

Eksempel på beregning med Maple kontra GeoGebra

Selve programvaren Maple kan bestilles her.

Harald Pleym, Mars 2022

Størrelsen på E-boka (zip-fil)
 • 7.7 MB
Tekniske krav
 •  Maple 14 - Maple 2022.
   Pris: 500 kr