Nyttige lenker vedrørende

Global oppvarming

og

Ozon-problematikk

KLIMA

http://www.cru.uea.ac.uk/link/http://www.cru.uea.ac.uk/http://www.unfccc.de/

http://www.cmdl.noaa.gov/ccg/figures/figures.htmlhttp://www.ncdc.noaa.gov/

http://202.245.32.108/wdcgg.htmlhttp://ipcc-ddc.cru.uea.ac.uk/

http://www.ncdc.noaa.gov/ol/climate/elnino/elnino.html, http://www.cgd.ucar.edu/

http://www.gfdl.gov/, http://www.dkrz.de/index-eng.htmlhttp://www.nnic.noaa.gov/cpc/

********************************************************************

Målestasjoner, Mauna Loa

CO2 på Mauna Loa, Hawaii, CO2: Globalt gjennomsnitt

Temperaturendringer i perioden 1851 - 2002

Videoklipp:

Global oppvarming: klipp 1 , klipp2

Tropiske orkaner: Mitch , George

 

OZON

http://jwocky.gsfc.nasa.gov/http://www.atm.ch.cam.ac.uk/tour/

http://www.nnic.noaa.gov/products/stratosphere/sbuv2to/, http://www.cpc.noaa.gov/

http://www.cmdl.noaa.gov/ozsondes/spo/ozppp98.html

http://nic.fb4.noaa.gov/products/stratosphere/tovsto/

http://nic.fb4.noaa.gov/products/stratosphere/temperature/index.html

http://www.nnic.noaa.gov/products/stratosphere/

*************************************************************************

Konsentrasjoner av KFK, Ozonkonsentrasjoner, "Ozonhullet",

Utviklingen av "ozon-hullet" i Antarktis (Animasjon), Arealet på "hullet"

Modell kontra virkelighet (Animasjon), LÆR MER!