Øvingsplan i G1800 Matematiske Metoder I m/ MapleObligatorisk tilstedeværelse på øvingene. Det må redegjøres for årsaken til eventuelle fravær, som vil bli registrert.

Sørg for at den bærbare PCen er fullt oppladet. Du bør forsøke å løse flest mulig av oppgavene. Du vil få løsningsforslag i Maple til alle øvingsoppgavene en uke etter at øvingene er avholdt. Løsningsforslagene i form av Mapledokumenter kan du laste ned på den bærbare PCen fra fagrommet i  ClassFronter. Studér løsningsforslagene og spør om det du ikke skjønner av matematikk og bruken av Maple.

NB! I fagrommet i ClassFronter vil du finne en lenke til et Mapledokument med norsk tekst til samtlige av øvingsvingsoppgavene. De fleste av oppgavene, slik de foreligger i læreboka, er endret og tilpasset for bruk av Maple som dataverktøy. Du må derfor lagre Mapledokumentet med øvingsoppgaver på den bærbare PCen og hente dette opp når du arbeider med øvingsoppgavene. Men du må også ha med læreboka i øvingstimene.

Arbeidsmetodikk

Du skal bruke papir og blyant i analysefasen til en oppgave, dvs. når oppgavens tekst skal over i matematisk "drakt". Det betyr at du studerer/undersøker problemet som skal løses, skisserer eventuelle figurer, stiller opp ligninger, integraler, differensialligninger osv.,  som skal til for å løse oppgaven. Når det er gjort, sørger du for at dette tastes inn på den bærbare PCen i form av tekst og kommandoer i Maple, som så løser det matematiske problemet. Tastaturet og PC-skjermen eller filen overtar med andre ord blyantens og papirets rolle. Maple utfører så beregningsjobben, som du slipper å gjøre selv. Vær nøye med å vurdere det resultatet som Maple presenterer.

Lærebok: Edwards & Penney: Calculus 6e, 2002

ØVINGSOPPGAVER FRA LÆREBOKA, 
MEN TILPASSET FOR BRUK AV MAPLE I EGET ØVINGSDOKUMENT
SOM DU LASTER NED FRA FAGETS ROM I CLASSFRONTER

FaglærerHarald Pleym                    


[