Fremdriftsplan i G1800 Matematiske Metoder I m/ Maple  


Lærebok: Edwards & Penney: Calculus 6e, 2002

UKE

INNHOLD

KAPITLER

SIDER

35

Repetisjon: Funksjonsbegrepet, transcendente funksjoner, grenseverdier og kontinuitet. Derivasjon og differensialer, kjerneregel, maksimum-minimum problemer

1.1, 1.4 2.1-2.4,3.1-3.7

2-11, 33- 41 54-96,102-172

36

Newtons metode, implisitt derivasjon, differensialer og lineær approksimasjon

3.8-4.3

178-182, 194-212

37

Repetisjon: Kurvedrøfting, høyere ordens deriverte, asymptoter. Ubestemt integral, riemannsum, riemannintegral.

4.4 - 4.7
5.1-5.5

222-265
272-316

38

Fundamentalteoremet, integrasjon ved substitusjon, arealberegning, numerisk integrasjon

5.6-5.9

318-357

39

Anvendelse av integralregning: volumberegninger, buelengde, overflate av omdreiningslegemer

6.1-6.4

366-405

40

INNLEVERING: Oppgavene tilgjengelig via CF Tirsdag 1.10 kl. 15.00 
Innleveringsfrist i CF: Onsdag 2.10 kl. 18.00

 
(fra pensum i uke 35-38)

Repetisjon:
Eksponentialfunksjon og logaritmefunksjon. Inverse funksjoner, eksponentiell vekst/avtagelse,  ubestemte uttrykk,
inverse trigonometriske funksjoner

 

 


7.1-7.5 

 

 


420-474 

 

41

UNDERVISNINGSFRI

 

 

42

Integrasjonsteknikker: substitusjon, delvis integrasjon, delbrøkoppspalting, 
spesielle integrasjonsteknikker (Maple gjør jobben),
uegentlige integraler

8.1-8.5 

8.6-8.7
8.8

490-513

515-524
526-531

43

Differensialligninger og matematiske modeller, retningsfelt, løsningskurver, Eulers metode

9.1-9.2

546-565

44

Separable differensialligninger og anvendelser, lineære 1. ordens differensialligninger og anvendelser

9.3-9.4

568-584

45

PRØVEEKSAMEN: Oppgavene tilgjengelig via CF Fredag 8.11 kl. 13.15 
Innleveringsfrist i CF: Fredag 8.11 kl. 15.15

 
(fra pensum i uke 39-43)
Populasjonsmodeller,
2. ordens differensialligninger med konstante koeffisienter

 

9.5-9.6

 

587-593, 598-605

46

forts. 2. ordens differensialligninger, mekaniske vibrasjoner
MAPLEPROSJEKTET
legges ut i CF
 mandag 11 november kl. 9.00

9.7

607-615 

47,48

Repetisjon i forbindelse med løsning av eksamensoppgaver. 
MAPLEPROSJEKTET
leveres inn i CF
 innen mandag 2. desember kl. 9.00

 
EKSAMEN: fredag 20. desember

Utvalg av eksamensoppg

 

CF står for ClassFronter

NB! Det kan bli justeringer av framdriften underveis


FaglærerHarald Pleym                    


[