eval2000.mws

Evaluering av 
Undervisningsopplegget
 i Matematiske Metoder I

Karakterer fra tidligere skolegang

Karakterfordeling i Matematiske 
Metoder 1/ 3MX / Matematikk 2