Høgskolen i Telemark

Avdeling for teknologiske fag/Allmennseksjonen 21.06.99 HP

EDB/Maple - Høstsemesteret 1999

NB! Undervisningen på laben er obligatorisk . Det betyr at man må ha gyldig grunn for å utebli fra timene.

All surfing på Internett i undervisningstimene er strengt forbudt . Neglisjeres dette påbudet, vil man bli utestengt fra undervisningen og eksamen.

Pensumlitteratur

Eksamen

Mapleprosjekt

Forelesninger

Øvinger