Sensur

Innlevering  

Karakterfordelingen sammen med normalfordelingen ( blå kurve )

[Maple Plot]

Karakterer i sortert rekkefølge

[1.0, 1.1, 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 2.0, 2.0, 2.1, ...
[1.0, 1.1, 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 2.0, 2.0, 2.1, ...
[1.0, 1.1, 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 2.0, 2.0, 2.1, ...
[1.0, 1.1, 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 2.0, 2.0, 2.1, ...

Gjennomsnittskarakter for alle: 2.3

Gjennomsnittskarakter for BESTÅTT: 2.2

Gjennomsnittskarakter for IKKE-BESTÅTT: 4.8

Stryk: 3.9 %

Prøve

Karakterfordelingen sammen med normalfordelingen ( blå kurve )

[Maple Plot]

Karakterer i sortert rekkefølge

[1.0, 1.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.2, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.5, 1.5, 1.5, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.1, 2.1, 2.1, 2.1, 2.2, 2.2, ...
[1.0, 1.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.2, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.5, 1.5, 1.5, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.1, 2.1, 2.1, 2.1, 2.2, 2.2, ...
[1.0, 1.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.2, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.5, 1.5, 1.5, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.1, 2.1, 2.1, 2.1, 2.2, 2.2, ...

Gjennomsnittskarakter for alle: 2.5

Gjennomsnittskarakter for BESTÅTT: 2.4

Gjennomsnittskarakter for IKKE-BESTÅTT: 4.9

Stryk :  4.3 %

Prosjekt

Karakterfordelingen sammen med normalfordelingen ( blå kurve )

[Maple Plot]

Karakterer i sortert rekkefølge  
(46 grupper på fra 1 - 3 studenter)

[1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.5, 1.5, 1.5, 1.6, 1.6, 1.6, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.8, 1.8, 1.8, 2.0, 2.1, 2.1, 2.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4, 2.9, 3.4, 3.4, 3.6, ...
[1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.5, 1.5, 1.5, 1.6, 1.6, 1.6, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.8, 1.8, 1.8, 2.0, 2.1, 2.1, 2.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4, 2.9, 3.4, 3.4, 3.6, ...

Gjennomsnittskarakter for alle : 2.2

Gjennomsnittskarakter for BESTÅTT:   2.0

Gjennomsnittskarakter for IKKE-BESTÅTT: 5.0

Stryk :  6.5 %

Avsluttende prøve

Karakterfordelingen sammen med normalfordelingen ( blå kurve )

[Maple Plot]

Karakterer i sortert rekkefølge

[1.2, 1.5, 1.5, 1.6, 1.7, 1.7, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 2.1, 2.2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.8, 2.9, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.1, 3.1, 3.1, 3.2, 3.2, 3.2, 3.3, 3.3, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.5, 3.7, 3.7, 3.9, 3.9, ...
[1.2, 1.5, 1.5, 1.6, 1.7, 1.7, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 2.1, 2.2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.8, 2.9, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.1, 3.1, 3.1, 3.2, 3.2, 3.2, 3.3, 3.3, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.5, 3.7, 3.7, 3.9, 3.9, ...
[1.2, 1.5, 1.5, 1.6, 1.7, 1.7, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 2.1, 2.2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.8, 2.9, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.1, 3.1, 3.1, 3.2, 3.2, 3.2, 3.3, 3.3, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.5, 3.7, 3.7, 3.9, 3.9, ...

Gjennomsnittskarakter for alle:   3.8

Gjennomsnittskarakter for BESTÅTT:   2.9

Gjennomsnittskarakter for IKKE-BESTÅTT:   4.8

Stryk : 48.4 %

Sluttkarakter

Karakterfordelingen sammen med normalfordelingen ( blå kurve )

[Maple Plot]

Karakterer i sortert rekkefølge

[1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5, 1.5, 1.6, 1.7, 1.7, 1.7, 1.8, 1.8, 2.0, 2.1, 2.1, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.3, 2.3, 2.3, 2.3, 2.4, 2.4, 2.4, 2.4, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.6, 2.7, 2.7, 2.7, 2.8, 2.8, 2.8, 2.9, ...
[1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5, 1.5, 1.6, 1.7, 1.7, 1.7, 1.8, 1.8, 2.0, 2.1, 2.1, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.3, 2.3, 2.3, 2.3, 2.4, 2.4, 2.4, 2.4, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.6, 2.7, 2.7, 2.7, 2.8, 2.8, 2.8, 2.9, ...
[1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5, 1.5, 1.6, 1.7, 1.7, 1.7, 1.8, 1.8, 2.0, 2.1, 2.1, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, 2.3, 2.3, 2.3, 2.3, 2.4, 2.4, 2.4, 2.4, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.6, 2.7, 2.7, 2.7, 2.8, 2.8, 2.8, 2.9, ...

Gjennomsnittskarakter for alle: 2.9

Gjennomsnittskarakter for BESTÅTT : 2.8

Gjennomsnittskarakter for IKKE-BESTÅTT: 4. 8

Stryk:   6.4 %