V5292

Matematikk III

 

Omfang

2 vekttall, 5. semester.

 

Forkunnskaper

Bestått eksamen i Matematiske metoder I og II og, Diskret matematikk og lineær algebra.

 

Undervisning

Forelesninger og øvinger. Bruk av Maple inngår som hjelpemiddel.

 

Målsetting

Kurset skal sammen med Matematikk IV gi studentene det matematiske grunnlag som er nødvendig for videre studier ved universiteter og viten­skapelige høgskoler.

Kunne bruke MAPLE til løsning av fagets øvingsoppgaver.

 

Innhold

Hyperbolske funksjoner. Kjeglesnitt.  Polarkoordinater. Parameterkurver. Vektor-

funksjoner.Annengradsflater.  Sylinder- og kulekoordinater.

Funksjoner av flere variable. Partielle deriverte. Maks./min.  Lagranges multiplikator.

Multiple integraler. Linjeintegral. Flateintegral. Green`s-, Gauss`- og Stokes` teorem.

MAPLE: Det gis veriledning i bruk av Maple som hjelpemiddel.

 

Evaluering

Skriftlig eksamen.

 

Hver student skal levere en selvstendig utarbeidet prosjektrapport i Maple.

Når rapporten er godkjent av faglærer, vil den sammen med bestått skriftlig

eksamen gi grunnlag for å ha bestått faget.