Klasserommet i Matematikk III

Når studentene i faget logger seg inn i ClassFronter og velger fagets rom, dukker denne siden opp:

 

Rom-menyen i den blå kolonnen til venstre er hyperlenker til aktuelle sider som fagets webside (hjemmeside), 
fremdriftsplan
og øvingsplan i faget. Ved klikk på arkivet
Mer om faget, kommer man til et arkiv med 
mapper som inneholder fagstoff, som vist under.

 

I mappen Mapleopplegget ligger hele det interaktive matematikkstoffet som en komprimert fil, som kan lastes 
ned på egen bærbar PC og pakkes ut. Da har studentene alt de trenger av Maplestoff i faget. Pensum i 
læreboka i matematikk, som er
Linear Algebra and its Applications ed. 3 av David C. Lay , gjennomgås 
med bruk av Maple side for side.  Med læreboka ved siden av den bærbare PCen, kan studentene klikke seg 
fram i det interaktive Maplestoffet til alle kapitlene i læreboka. På denne måten lærer de både matematikk 
og hvordan et matematisk program  som Maple tar seg av løsningsprosessene vist i læreboka.

Ved klikk på arkivet Oppgaver kommer man frem til denne siden:

Her finnes oppgaver og løsningsforslag i forbindelse med eksamen, obligatorisk innlevering, prosjekt,
prøveeksamen og ukentlige øvinger. I den åpne mappen
Øving finnes undermapper med løsningsforslag på 
øvingsoppgavene til hver uke. Strukturen er den samme i de øvrige mappene. 

Det som er fundamentalt nytt i matematikkopplegget er at vi har tatt elektronikken og moderne hjelpemodler i bruk fra A til Å. Alle typer
av oppgaver utføres og skrives med  det computeralgebraiske systemet Maple som dataverktøy. 
Innlevering av papirkopier er en saga blott.  Alt skjer nå elektronisk via innleveringsmapper i ClassFronter,  som sees på neste figur.

De ulike innleveringsmappene på høyre side kan åpnes og lukkes til forhåndsinnstilte tider
På figuren over er mappene lukket og dermed markert som inaktive.

Ønsker du en liten smakebit på hva Maple kan utrette, så klikk på følgende to lenker: Her og Her.

 

 
     

Faglærer:  Harald Pleym

                   


[Avdeling for teknologiske fag]     [Hjemmesiden til Høgskolen i Telemark]

Oppdatert 24.08.2017 12:15 av Harald Pleym