G1800

Matematiske metoder I m/Maple

 

Omfang

6 studiepoeng, 1. semester

 

Forkunnskaper

3MX  eller  tilsvarende.

 

Organisering

Forelesninger og øvinger. Opplæring i og bruk av dataverktøyet Maple inngår i faget. Øvingene vil foregå med bruk av Maple på bærbar PC som dataverktøy. Undervisningen i Mapledelen av faget  og alle øvinger er obligatorisk.

 

Læringsmål

Studentene skal

·        kjenne til fundamentale begreper og løsningsmetoder i  forbindelse med differensial- og integralregning og differensialligninger

·        kunne modellere og løse problemer ved hjelp av differensialer, integraler og differensialligninger

·        kunne bruke dataverktøyet Maple til symbolske- /numeriske beregninger, grafikk og tekstbehandling i forbindelse med øvinger og elektroniske innleveringer av oppgaver og prosjekter


Innhold

Differensialregning: Grenseverdibegrepet og kontinuitet. Derivasjon og implisitt derivasjon. Newtons metode. Differensialer.  Lineær approksimasjon og beregning av usikkerhet. Inverse funksjoner. Anvendelser av differensialregning.

Integral: Riemannsum og Riemannnintegral. Fundamentalteoremet. Integrasjonsmetoder. Anvendelser av integralregning (areal, buelengde, volum og overflate av omdreiningslegemer). Numerisk integrasjon (rektangelmetoden, trapesmetoden, Simpsons formel).

Differensialligninger: Differensialligninger og matematiske modeller. Retningsfelt og løsningskurver. Separable og lineære 1. ordens differensialligninger. Numerisk løsning av 1. ordens differensialligning ved Eulers metode (andre metoder inngår også ved numeriske beregninger med Maple).

2. ordens differensialligninger med konstante koeffisienter.

 

Vurdering

Individuell innlevering (hjemmeoppgave), prøve, avsluttende prøve og prosjekt

(maksimum 3 studenter i en prosjektgruppe). Maple på bærbar PC skal brukes som

dataverktøy ved alle evalueringsformene. Alle hjelpemidler er ellers tillatt.

 

 

Den endelig karakteren i faget vektlegges slik:

Innlevering                             5 %

Prøve                                     20 %

Prosjekt                                 25 %

Avsluttende prøve                 50 %