Klasserommet i Matematiske metoder I

Når studentene i faget logger seg inn i ClassFronter og velger fagets rom, dukker denne siden opp:

 

Rom-menyen i den blå kolonnen til venstre er hyperlenker til aktuelle sider som fagets webside (hjemmeside), 
fremdriftsplan
og øvingsplan i faget. Ved klikk på arkivet
Mer om faget, kommer man til et arkiv med mapper
som inneholder fagstoff, som vist under.

 

I mappen Mapleopplegget ligger hele det interaktive matematikkstoffet som en komprimert fil, som kan lastes ned
på egen bærbar PC og pakkes ut. Da har studentene alt de trenger av elektronisk Maplestoff i faget.

Med læreboka ved siden av den bærbare PCen, kan studentene klikke seg fram i det interaktive
Maplestoffet til alle kapitlene i læreboka. På denne måten lærer de både matematikk og hvordan et matematisk
program som Maple tar seg av løsningsprosessene vist i læreboka.

Ved klikk på arkivet Oppgaver kommer man frem til denne siden:

Her finnes oppgaver og løsningsforslag i forbindelse med avsluttende prøve, obligatorisk innlevering, prosjekt,
prøveeksamen og ukentlige øvinger. I den åpne mappen
Øving til høyre finnes en Maplefil med samtlige
øvingsoppgaver og en undermappe med tilhørende løsningsforslag på øvingsoppgavene. Strukturen er den samme
i de øvrige mappene.

Det som er fundamentalt nytt i matematikkopplegget er underveisevaluering (med karaktersetting)  av et sett med
innleveringsoppgaver (hjemmeprøve), prøve, prosjektoppgave (gruppevis) og avsluttende prøve. Alle typer
av evalueringsoppgaver utføres og skrives med  det computeralgebraiske systemet Maple som dataverktøy. 
Innlevering av papirkopier er en saga blott. Alt skjer nå elektronisk via innleveringsmapper i ClassFronter,  som sees på neste figur.

 

De ulike innleveringsmappene på høyre side kan åpnes og lukkes til forhåndsinnstilte tider. På figuren over er
mappene lukket og dermed markert som inaktive.

Ønsker du en liten smakebit på hva Maple kan utrette, så klikk på følgende to lenker: Her og Her.

 

 
     

Faglærer:  Harald Pleym