Elspot strømpriser på NordPool-børsen

NB! Prisene som oppgis på børsen er uten merverdiavgift
Sjekk strømleverandører og pris

Av Harald Pleym
www.hpleym.no

 

Datainnsamlig, beregninger og figurer er utført med matematikk-programmet Maple

Lær deg Maple:
 www.hpleym.no/blikjent/blikjent.html
 www.hpleym.no/vgs/MatmVGS.html
 www.hpleym.no/MathWithMaple/index.html