Google

Korrelasjonsanalyser

Porsgrunn 26.11.2006 Harald Pleym

Se ellers: Aksjer, Indekser, Valuta og Korrelasjoner
                 Vinnere og Tapere på Oslo Børs i 2010
                 Vinnere og Tapere på Oslo Børs i 2011
                 Vinnere og Tapere på Oslo Børs i 2012 
                 Vinnere og Tapere på Oslo Børs i 2013
                 Vinnere og Tapere på Oslo Børs i 2014
                 Vinnere og Tapere på Oslo Børs i 2015 
                 Vinnere og Tapere på Oslo Børs i 2016 
                 Vinnere og Tapere på Oslo Børs i 2017 
                                
  


                

              

Vi vet vel alle at Oslo Børs er oljestyrt. Det vil si at hovedindeksen på Oslo Børs, Osebx, i stor utstrekning er styrt av den rådende oljeprisen. Selv aksjer som i utgangspunktet ikke er direkte avhengig av olje og oljeprisens utvikling, viser seg ofte å følge oljeprisens utvikling og dermed også hovedindeksen på Oslo Børs.  

I det følgende skal vi se nærmere på om det er noen systematisk samvariasjonen (korrelasjon) mellom

1 ) Osebx og Amex Oil Index.

2 ) Osebx og Nasdaq Composite Index

3 )   Osebx og Dow Jones Industrial Average

4 ) Osebx og et utvalg av aksjer på Oslo Børs

Når vi sammenligner to indekser, er det da slik at store verdier for den ene indeksen forekommer sammen med store verdier av den andre indeksen? Eller er det slik at store verdier av den ene ofte opptrer sammen med små verdier av den andre?  Det kan vi undersøke matematisk ved hjelp av korrelasjonsanalyse. Selve det matematiske grunnlaget for analysen utelates i dette dokumentet.

For å få et matematisk mål på samvariasjonen (korrelasjonen)  mellom indeksene, har jeg beregnet den såkalte lineære korrelasjonskoeffisienten r . Korrelasjonskoeffisienten har en fast skala fra r  = -1 til r  = 1.

- Er r  nær 1 betyr det høy positiv korrelasjon mellom to indekser x  og y. Indeksene varierer i takt.

- Er r nær -1 betyr det høy negativ korrelasjon  mellom indeksene x  og y . Indeksene varierer i utakt.

- Er  r  nær 0 betyr det svært liten eller ingen systematisk korrelasjon eller lineær samvariasjon mellom    indeksene x  og y.

Kursene som er valgt er kursene ved børsdagenes slutt.

Den positive samvariasjonen mellom hovedindeksen på Oslo Børs og Amex Oil Index er så høy som 0.987, og viser helt klart at Oslo Børs er oljestyrt. De positive korrelasjonene mellom hovedindeksen og henholdsvis Nasdaq og Dow Jones er på 0.831 og 0.861, som viser at disse også i forholdsvis stor grad varierer i takt.

 

Resultatet av korrelasjonsanalysen for hovedindeksen og et utvalg av 99 aksjer på Oslo fremgår av tabellene under.   De aksjene som korrelerer best med hovedindeksen og med en korrelasjonskoeffisient over 0.96 er:
Orkla (0.990), Statoil (0.985), Aker Kværner (0.985), Norsk Hydro (0.983), Fred Olsen Energy (0.983) , Solstad Offshore (0.983), Aker Yards (0.980), Acergy (0.976),  Awilco Offshore (0.971), Crew Gold Corporation (0.970), Petroleum Geo Service (0.965)

Noe overraskende er det at oljemyggen Rocksource  er negativt korrelert med hovedindeksen med en korrekasjonskoeffisient på -0.52 . Ellers viser Aker Drilling , Aker Seafoods , Birdstep Technology  og   Exense  svært liten eller ingen korrelasjon med hovedindeksen, med korrelasjonskoeffisienter nær null.

matrix([[Acergy, .976, `Birdstep Technology`, -.3e-1, `Deap Sea Supply`, .849, Expert, .961], [`Aker Drilling`, .376e-1, `Bjørge`, .942, DeepOcean, .605, Fara, .304], [`Aker Kværner`, .985, Blom, .870,...

matrix([[`Hexagon Composites`, .936, `Medi-Stim`, .797, `Opera Software`, .817, `Questerre Energy Corp.`, .875], [Ignis, .814, Medicult, .790, Orkla, .990, `Revus Eneregy`, .503], [Inmeta, .734, Natura...

matrix([[`Software Innovation`, .227, `Tandberg Storage`, .803], [`Solstad Offshore`, .983, `Tandberg Television`, .909], [Statoil, .985, `Teco Coating Service`, .64e-1], [Stepstone, .947, TeleComputin...

Under vises grafen for hovedindeksen sammen med hver av grafene for de utvalgte aksjene. Tidsperiodene ligger innenfor intervallet 01.01.2003 - 17.11.2006.

De to grafene på hver figur har samme startpunkt, og grafen der aksjeindeksen er minst er skalert opp for sammenligningens skyld.

Amex Oil Index

Nasdaq Composite Index

Dow Jones Average Index

Acergy

Aker Drilling

Aker Kværner

Aker Seafoods

Aker Yards

Altinex

Apptix

Awilco Offshore

Bergesen Wordwide G

Biotech Pharmacon

Birdstep Technology

Bjørge

Blom

Canargo Energy Corp

Cermaq

Consorte Group

CorrOcean

Crew Gold Corp

DNO

Data Response

Deep Sea Supply

DeepOcean

DiaGenic

DnB NOR

DynaPel Systems

Eastern Drilling

Ekornes

Eltek

Ementor

Exense

Expert

Fara

Fast Search & Transf

Fred Olsen Energy

Frontline

Global Geo Services

Golden Ocean Group

Goodtech

Green Reefers

Hafslund ser. B

Hexagon Composites

Ignis

Inmeta

Int. Gold Exploration

Itera Consulting Group

Jinhui Shipping

Kitron

Komplett

Lerøy Seafood Group

Mamut

Medi-Stim

Medicult

Natural

NorDiag

Norse Energy Corp

Norsk Hydro

Norske Skog

Norwegian Air Shuttle

Nutri Pharma

Ocean Rig

Opera Software

Orkla

Otrum

PA Resources

PSI Group

Pan Fish

Petroleum Geo-Service

Petrolia Drilling

Prosafe

Q-Free

Questerre Energy Corp

Revus Energy

Rocksource

SAS AB

Scana Industrier

Sea Drill

Sevan Marine

Siem Offshore

Simrad Optronics

Sinvest

Software Innovation

Solstad Offshore

Statoil

Stepstone

Stolt-Nielsen

Storebrand

Synnøve Finden

TGS-NOPEC Geophysica

Tandberg

Tandberg Data

Tandberg Storage

Tandberg Television

Teco Coating Service

TeleComputing

Telenor

Tomra Systems

Vizrt

Wilh. Wilhelmsen ser B

Yara International