STB 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = 0.82e-1, Korrelasjon[ned] = .21
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 54.30, `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 44.77, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = .9362
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.03, `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.92, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.053
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 66.67, `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 22.22
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [STB, .23, .28, .21, .15, .24, .21, .18, .24, .26, .23]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.307, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 14.37, Minimum = .5483, Gjennomsnitt = 1.78
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(53.87,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d