AUSS 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = .16, Korrelasjon[ned] = .21
`*`(AUSS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 51.40, `*`(AUSS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 39.15, `*`(AUSS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.447
`*`(AUSS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.40, `*`(AUSS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.04, `*`(AUSS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.560
`*`(AUSS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 22.22, `*`(AUSS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33, `*`(AUSS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 44.44
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [AUSS, .31, .22, .16, .15, .12, .21, .18, .17, .17, .15]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(2.77, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 11.56, Minimum = .8636, Gjennomsnitt = 3.11
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(86.74,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d