MOWI 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = .15, Korrelasjon[ned] = .23
`*`(MOWI[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 54.64, `*`(MOWI[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 42.89, `*`(MOWI[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.468
`*`(MOWI[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.08, `*`(MOWI[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.20, `*`(MOWI[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.722
`*`(MOWI[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 44.44, `*`(MOWI[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 22.22, `*`(MOWI[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [MOWI, .16, .21, .21, .26, .14, .26, .20, .21, .24, .22]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.468, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 5.263, Minimum = .7709, Gjennomsnitt = 2.05
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(180.0,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d