IDEX 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = 0.21e-1, Korrelasjon[ned] = .12
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 43.32, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.17, `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 8.511
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.78, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.27, `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.943
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 44.44, `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 22.22
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [IDEX, .14, .14, .31, 0.28e-1, 0.71e-1, .12, 0.58e-1, .15, 0.99e-1, 0.46e-1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(4.13, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 41.45, Minimum = 2.125, Gjennomsnitt = 8.91
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(.5914,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d