THIN 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = -0.12e-1, Korrelasjon[ned] = 0.72e-1
`*`(THIN[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 40.85, `*`(THIN[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 50.47, `*`(THIN[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 8.681
`*`(THIN[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 40.67, `*`(THIN[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.81, `*`(THIN[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.517
`*`(THIN[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33, `*`(THIN[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 55.56, `*`(THIN[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [THIN, 2.2, .59, .44, .22, .49, .31, .44, .25, .54, .34]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(16.4, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 50.21, Minimum = 1.382, Gjennomsnitt = 9.32
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-.7184,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d