QEC 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = -0.18e-1, Korrelasjon[ned] = 0.12e-1
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 41.19, `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 53.36, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 5.447
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 41.05, `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 53.97, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 4.976
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33, `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 55.56, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [QEC, .57, .80, .62, .57, .32, .40, .51, .28, .26, 1.5]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.94, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 24.58, Minimum = 1.413, Gjennomsnitt = 5.84
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-1.223,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d