HEX 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = 0.45e-1, Korrelasjon[ned] = 0.93e-1
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.17, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.81, `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.021
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.59, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.18, `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.230
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 55.56, `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [HEX, .20, .28, .17, .15, .23, .26, .21, .14, .12, .17]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(2.60, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 12.88, Minimum = .7463, Gjennomsnitt = 3.54
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(22.97,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d