JIN 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = -0.11e-1, Korrelasjon[ned] = 0.34e-1
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 41.28, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 50.72, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 8.
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 40.29, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.20, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.517
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 77.78, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [JIN, .12, .25, .25, 0.76e-1, 0.94e-1, 0.35e-1, .13, 0.85e-1, 0.43e-1, 0.36e-1]])
 

 

 

 

Endring
`0 prosent`
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 20.82, Minimum = 1.013, Gjennomsnitt = 4.48
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-2.887,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d