YAR 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = -0.41e-1, Korrelasjon[ned] = .12
`*`(YAR[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50.64, `*`(YAR[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.66, `*`(YAR[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.702
`*`(YAR[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 49.19, `*`(YAR[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.28, `*`(YAR[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.531
`*`(YAR[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 44.44, `*`(YAR[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 44.44, `*`(YAR[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [YAR, .13, .29, .22, .32, .30, .28, .22, .43, .28, .21]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.08, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 7.708, Minimum = .5537, Gjennomsnitt = 2.19
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(336.1,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d