SSO 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [SSO, .12, .10, .17, .34, .17, .18, .16, .23, .12, .25]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.56, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 10.55, Minimum = .6612, Gjennomsnitt = 3.07
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(60.11,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d