SUBC 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = -0.45e-1, Korrelasjon[ned] = 0.66e-1
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 48.60, `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 49.45, `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.957
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 49.38, `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.61, `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.010
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 44.44, `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 44.44, `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [SUBC, .34, .32, .30, .23, .38, .29, .37, .38, .35, .36]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.62, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 8.266, Minimum = .8772, Gjennomsnitt = 2.82
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(81.70,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d