EQNR 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = -0.12e-1, Korrelasjon[ned] = 0.77e-1
`*`(EQNR[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 47.32, `*`(EQNR[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 50.55, `*`(EQNR[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.128
`*`(EQNR[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.80, `*`(EQNR[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.38, `*`(EQNR[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.818
`*`(EQNR[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 44.44, `*`(EQNR[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 44.44, `*`(EQNR[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [EQNR, 0.44e-1, 0.40e-1, 0.74e-1, 0.79e-1, 0.59e-1, 0.64e-1, 0.48e-1, 0.58e-1, 0.72e-1, 0.64e-1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.818, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 5.043, Minimum = .5538, Gjennomsnitt = 1.73
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(177.0,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d