AKSO 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = -0.54e-1, Korrelasjon[ned] = 0.66e-1
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 47.74, `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 50.72, `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.532
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.56, `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.43, `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.010
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33, `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 55.56, `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [AKSO, .32, .24, .62, .20, .30, .65, .25, .47, .26, .23]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.711, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 9.805, Minimum = 1.062, Gjennomsnitt = 3.14
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-5.787,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d