SNI 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = -0.45e-1, Korrelasjon[ned] = 0.82e-1
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.43, `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 42.64, `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 12.94
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.25, `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 44.59, `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 12.15
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33, `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 44.44, `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 22.22
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [SNI, 0.35e-1, 0.42e-1, 0.44e-1, 0.17e-1, 0.42e-1, 0.57e-1, 0.57e-1, 0.40e-1, 0.25e-1, 0.61e-1]])
 

 

 

 

Endring
`0 prosent`
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 8.000, Minimum = .7962, Gjennomsnitt = 3.00
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(67.95,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d