TGS 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = -0.36e-1, Korrelasjon[ned] = .11
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50.72, `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.57, `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.702
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 50.33, `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.33, `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.340
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33, `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 55.56, `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [TGS, .29, .16, .28, .20, .31, .19, .20, .24, .29, .42]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.810, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 9.087, Minimum = 1.070, Gjennomsnitt = 3.19
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(206.4,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d