OTELLO 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = 0.30e-1, Korrelasjon[ned] = -0.14e-1
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.51, `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 49.28, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 6.213
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 49.19, `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 44.02, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 6.794
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 22.22, `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 55.56, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 22.22
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [OTELLO, 0.16e-1, 0.86e-1, 0.28e-1, 0.57e-2, 0.16e-1, 0.12e-1, 0.77e-2, 0.14e-1, 0.27e-2, 0.33e-1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.802, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 19.33, Minimum = 0., Gjennomsnitt = 4.43
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-12.62,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d