SCHA 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = 0.42e-1, Korrelasjon[ned] = .12
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50.04, `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.89, `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 3.064
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.13, `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.00, `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.871
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 22.22, `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 66.67, `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [SCHA, .22, .17, .18, .31, .18, .64, .23, .26, .26, .22]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.922, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 13.14, Minimum = .7038, Gjennomsnitt = 2.67
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(215.8,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d