SOLON 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = -0.32e-2, Korrelasjon[ned] = -0.19e-1
`*`(SOLON[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 41.70, `*`(SOLON[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.26, `*`(SOLON[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 10.04
`*`(SOLON[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 40.38, `*`(SOLON[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.33, `*`(SOLON[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 11.29
`*`(SOLON[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11, `*`(SOLON[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 77.78, `*`(SOLON[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [SOLON, .11, 0.33e-1, 3.4, 0.20e-1, 0.22e-1, 0.45e-1, 0.21e-1, 0.17e-1, 0.22e-1, 0.15e-1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.66, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 12.27, Minimum = .2639, Gjennomsnitt = 3.08
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-7.055,
 

Plot_2d
 

Plot_2d