PGS 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = -0.65e-1, Korrelasjon[ned] = 0.42e-1
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 47.57, `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 50.81, `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.617
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.66, `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.91, `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.435
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 22.22, `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 66.67, `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [PGS, .83, .91, 1.1, .45, .49, .78, .62, .52, .58, 1.1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.99, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 32.08, Minimum = 1.641, Gjennomsnitt = 5.56
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(7.345,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d