KOG 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = -0.25e-1, Korrelasjon[ned] = .12
`*`(KOG[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 43.32, `*`(KOG[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 42.38, `*`(KOG[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 14.30
`*`(KOG[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 42.97, `*`(KOG[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 43.35, `*`(KOG[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 13.68
`*`(KOG[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 66.67, `*`(KOG[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 22.22, `*`(KOG[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [KOG, 0.49e-1, .19, 0.39e-1, 0.60e-1, 0.70e-1, 0.96e-1, 0.46e-1, 0.21e-1, .11, 0.65e-1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.494, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 13.92, Minimum = .7452, Gjennomsnitt = 2.66
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(111.5,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d