REC 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = -0.14e-1, Korrelasjon[ned] = 0.20e-1
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.26, `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.74, `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 4.
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 42.78, `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.96, `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 5.263
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 22.22, `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 44.44, `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [REC, .67, .89, .58, .73, 1.3, 1.1, 1.3, 1.0, .27, .65]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.678, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 29.71, Minimum = 1.327, Gjennomsnitt = 5.70
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(.2053,
 

Plot_2d
 

Plot_2d