AKER 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = -0.37e-1, Korrelasjon[ned] = 0.76e-1
`*`(AKER[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 48., `*`(AKER[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 43.66, `*`(AKER[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 8.340
`*`(AKER[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.51, `*`(AKER[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 45.65, `*`(AKER[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.847
`*`(AKER[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33, `*`(AKER[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 55.56, `*`(AKER[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [AKER, 0.79e-1, 0.59e-1, 0.57e-1, .17, .25, .10, 0.54e-1, 0.85e-1, .13, .17]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.08, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 10.81, Minimum = .7530, Gjennomsnitt = 2.68
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(375.2,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d