PEN 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = -0.27e-1, Korrelasjon[ned] = 0.15e-1
`*`(PEN[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 42.55, `*`(PEN[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 49.79, `*`(PEN[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 7.660
`*`(PEN[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 40.19, `*`(PEN[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.25, `*`(PEN[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.560
`*`(PEN[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 22.22, `*`(PEN[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 44.44, `*`(PEN[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [PEN, .25, .19, .10, .22, .32, 0.97e-1, .14, .10, .28, .24]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.354, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 15.66, Minimum = 1.665, Gjennomsnitt = 5.31
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-13.36,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d