GSF 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = 0.92e-1, Korrelasjon[ned] = 0.50e-1
`*`(GSF[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 48.34, `*`(GSF[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 44., `*`(GSF[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 7.660
`*`(GSF[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.66, `*`(GSF[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 42.68, `*`(GSF[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 9.665
`*`(GSF[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33, `*`(GSF[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 55.56, `*`(GSF[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [GSF, .15, .31, .23, .23, .12, .12, .12, .20, .15, .21]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.234, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 12.81, Minimum = .9588, Gjennomsnitt = 3.32
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(90.09,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d