LSG 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = 0.41e-1, Korrelasjon[ned] = 0.15e-2
`*`(LSG[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 51.15, `*`(LSG[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 43.66, `*`(LSG[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 5.191
`*`(LSG[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 49.28, `*`(LSG[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 45.26, `*`(LSG[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 5.455
`*`(LSG[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 55.56, `*`(LSG[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 22.22, `*`(LSG[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 22.22
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [LSG, .17, .16, .13, .26, .12, .14, .16, .17, .18, .15]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.69, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 6.402, Minimum = .9343, Gjennomsnitt = 2.78
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(58.27,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d