TOM 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = 0.33e-1, Korrelasjon[ned] = 0.89e-1
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 48.34, `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 42.04, `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.617
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.64, `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 44.88, `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 11.48
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 22.22, `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 66.67, `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [TOM, .22, .15, .24, .19, .18, .21, .15, .14, .16, .15]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.30, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 8.603, Minimum = .6637, Gjennomsnitt = 2.52
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(147.1,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d