GOGL 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = -0.54e-1, Korrelasjon[ned] = 0.66e-1
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 45.11, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.91, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.979
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.98, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.67, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.349
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 55.56, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [GOGL, .97, 1.1, .89, 1.3, .93, 1.0, .98, .74, .53, .55]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(3.34, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 11.52, Minimum = 1.077, Gjennomsnitt = 3.94
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(9.458,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d