NAS 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = -0.88e-2, Korrelasjon[ned] = 0.69e-1
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.13, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.06, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.809
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.79, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.86, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.349
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 55.56, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 11.11
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [NAS, 17., 6.3, 3.4, 3.1, 2.3, 2.2, 1.7, 2.3, 2.2, 2.2]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(7.66, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 37.12, Minimum = .8921, Gjennomsnitt = 5.57
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(59.36,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d