AXA 

 

 

 

 

 

 

`20180228-20190705`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.71, OSEBX[ned] = 46.88, OSEBX[ingen] = .4038
Korrelasjon[opp] = 0.19e-1, Korrelasjon[ned] = -0.25e-1
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 37.87, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 43.23, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 18.89
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 33.68, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 45.55, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 20.77
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 33.33
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [AXA, 0.68e-1, .13, 0.77e-1, 0.84e-1, .21, 0.64e-1, .15, 0.55e-1, 0.83e-1, 0.58e-1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.61, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 14.22, Minimum = .9211, Gjennomsnitt = 3.77
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(10.29,
 

Plot_2d
 

Plot_2d