Hjemmeside for faget
G1996 EDB-GRUNNKURS/Maple


  • Pensumlitteratur
    Harald Pleym: Bli kjent med Maple-Et matematisk dataverktøy, 1997.
    Harald Pleym: Programmering i Maple (interaktive Maple-dokumenter)


Sist oppdatert 02.12.2004 22:01 av harald.pleym@c2i.net