Klasserommet i Lineær Algebra

Når studentene i faget logger seg inn i ClassFronter og velger fagets rom, dukker denne siden opp:

 

Rom-menyen i den blå kolonnen til venstre er hyperlenker til aktuelle sider som fagets webside (hjemmeside), fremdriftsplan og øvingsplan i faget. Ved klikk på arkivet Mer om faget, kommer man til et arkiv med mapper som inneholder fagstoff, som vist under.

 

I mappen Mapleopplegget ligger hele det interaktive matematikkstoffet som en komprimert fil, som kan lastes ned på egen bærbar PC og pakkes ut.
Da har studentene alt de trenger av Maplestoff i faget. Pensum i læreboka i matematikk, som er
Linear Algebra and its Applications ed. 3 av David C. Lay , gjennomgås med bruk av Maple side for side.  Med læreboka ved siden av den bærbare PCen, kan studentene klikke seg fram i det interaktive Maplestoffet til alle kapitlene i læreboka. På denne måten lærer de både matematikk og hvordan et matematisk program som Maple tar seg av løsningsprosessene vist i læreboka.

Ved klikk på arkivet Oppgaver kommer man frem til denne siden:

Her finnes oppgaver og løsningsforslag i forbindelse med eksamen, obligatorisk innlevering, prosjekt, prøveeksamen og ukentlige øvinger.
I den åpne mappen
Øving finnes undermapper med løsningsforslag på øvingsoppgavene til hver uke. Strukturen er den samme i de øvrige mappene. I den åpne mappen Uke 4 ligger løsningsforslaget som en nedlastbar fil uke4.mws.

Det som er fundamentalt nytt i matematikkopplegget er underveisevaluering (karaktersettes)  av et sett med innleveringsoppgaver, individuell prøveeksamen, eksamen og prosjektoppgaver (gruppevis), og at alle typer av evalueringsoppgaver utføres og skrives med  Maple som dataverktøy. Innlevering av papirkopier er en saga blott. Alt skjer nå elektronisk via innleveringsmapper i Classfronter,  som sees på neste figur.

 

De ulike innleveringsmappene på høyre side kan åpnes og lukkes til forhåndsinnstilte tider. På figuren over er mappene lukket og dermed markert som inaktive.

Ønsker du en liten smakebit på hva Maple kan utrette, så klikk på følgende to lenker: Her og Her.