Elspot strømpriser på NordPool-børsen

NB! Prisene som oppgis på børsen er uten merverdiavgift
Sjekk strømleverandører og pris

Av Harald Pleym
www.hpleym.no

Datainnsamlig, beregninger og figurer er utført med matematikk-programmet Maple