Dow Jones Average Index

[Maple Plot]

r[osebx,dowj] = .861

Samvariasjonen mellom Osebx og Dow jones er noe bedre enn tilsvarende for Osebx og Nasdaq