Isutbredelse i Arktis, Antarktis og Grønland

Av Harald Pleym
www.hpleym.no

Arktis

 

hentet fra NSIDC (National Snow & Ice Data Center)

 

 

Antarktis

 

 

 

 

 

   

 

Grønland