Isutbredelse i Arktis og Antarktis

Av Harald Pleym
www.hpleym.no

Arctic

Figurene er hentet fra NSIDC (National Snow & Ice Data Center)

 

 

 

Antarctic